Digital Marketing: Định nghĩa, Chiến lược, cách quản lý hiệu quả & Case study thực tế. digital marketing là gì

by FFFHgghfgjkjglkjLKAre you a business owner/student/newbie in digital marketing? In this video, I cover the main core mindsets of marketing in general and digital marketing in particular. From here, you can have plans and thoughts to create an effective digital marketing campaign, you can know which channel you should focus on to develop customers to your business. In addition, the video also mentions the customer journey application case study and digital strategy mentioned in the video so that you can easily visualize and improve the digital marketing method you are currently applying. in. What is Digital Marketing? Strategies, effective management & practical case studies: Video content 0:00​ Intro 1:40 1.Mindset right about Digital marketing: Overview & effective implementation 7:18 Secret formula 11: 36 What is digital marketing? 12:47 Channels in digital marketing 15:10 Digital Marketing Advantages 19:30 Advantages and disadvantages of each Digital channel 24:56 Key notes about digital marketing overview 27:55 2. The Customer Journey: How to proceed Digital approach to grow business quickly 37:20 Key notes to improve digital marketing campaigns 39:07 3. Case Study implementing GTV SEO Reference sources: Digitalmarketer.com imp.vn — ————- SEO services for businesses: Online SEO training: SEO community supports real SEO battles: Subscribe to my channel to receive videos on learning SEO, updating SEO weekly! ———————- #digital_marketing #digital_marketing_la_gi #chien_luoc_digital_marketing .

Images related to the topic digital marketing là gì

Digital Marketing: Định nghĩa, Chiến lược, cách quản lý hiệu quả & Case study thực tế.

Digital Marketing: Định nghĩa, Chiến lược, cách quản lý hiệu quả & Case study thực tế.

Search related to the topic Digital Marketing: Định nghĩa, Chiến lược, cách quản lý hiệu quả & Case study thực tế.

#Digital #Marketing #Định #nghĩa #Chiến #lược #cách #quản #lý #hiệu #quả #amp #Case #study #thực #tế
Digital Marketing: Định nghĩa, Chiến lược, cách quản lý hiệu quả & Case study thực tế.
digital marketing là gì
See all the latest ways to make money online: See more here
See all the latest ways to make money online: See more here

See also  B2B Lead Generation Strategies - The Top 3 Strategies To Generate More Business To Business Leads b to b digital marketing

You may also like

6 comments

Anna 98 24/09/2021 - 12:09 PM

Video hữu ích quá, cảm ơn Việt đã chia sẻ <3

Reply
sang văn 24/09/2021 - 12:09 PM

hay quá a <3

Reply
Tien Do 24/09/2021 - 12:09 PM

Dạ hi anh
, anh cho em xin 1 mẫu kế hoạch/chiến lược MKT tiêu biểu được ko ạ? Em chưa biết làm như thế nào cho đầy đủ ý và chính xác nhất ạ. Em cảm ơn anh

Reply
Co IDB - Interior Design & Build 24/09/2021 - 12:09 PM

Thanks Vicent Do, sơ đồ Value Canvas bạn lấy ra minh họa rất thực tế và hữu ích với mọi người.

Reply
Trí Thức Nguyễn 24/09/2021 - 12:09 PM

Hay quá bạn. Đã nghe 1 lần ở sự kiện offline về Ecommerce. Giờ nghe lại vẫn thấy hay!

Reply
Gia Bảo Trần Phan 24/09/2021 - 12:09 PM

Thanks 💝

Reply

Leave a Comment